Info Sekolah
Senin, 15 Apr 2024
  • SMK BISA. SMK HEBAT... SKANSA JAYA.. PRESTASI LUAR BIASA..
  • SMK BISA. SMK HEBAT... SKANSA JAYA.. PRESTASI LUAR BIASA..
21 September 2022

SMK N 1 Pengasih Pikantuk Juara 3 Maca Geguritan Lomba Bahasa lan Sastra 2022 ingkang Dipunwontenaken Kundha Kabudayan DIY

Rab, 21 September 2022 Dibaca 132x Berita Terbaru

Selasa, 13 September 2022
Nurhayati, siswi kelas XI OTKP 1 SMK N 1 Pengasih pikantuk juara 3 wonten ing Lomba Bahasa lan Sastra 2022 ingkang dipunwontenaken dening Kundha Kabudayan DIY.
Lomba menika dipunwontenaken ing dinten Selasa, 13 September 2022 kanthi live streaming ing alamat (https://youtu.be/ri8Wr8k2wxs) wonten ing Pendhapa Kundha Kabudayaan DIY.
Pasarta lomba sedaya wonten 15 saking 5 kabupaten ing DIY.
Nurhayati minangka salah satunggal perwakilan pasarta lomba saking Kabupaten Kulonprogo, ingkang saderengipun sampun ndherek seleksi ing tingkat Kabupaten lan pikantuk juara 2.

Ndherek bingah kagem para juara, mugi-mugi dados pecuting lampah lan semangat nggayuh prestasi.

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Tinggalkan Komentar