Sunday, 23-01-2022
  • Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan -Imam Syafi'i