Friday, 03-12-2021
  • Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan -Imam Syafi'i